què és?

Què és?

omm-logofons

 

L’Observatori de les Persones Majors de Mallorca és un òrgan col·legiat, de caràcter tècnic i consultiu, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca. Té com a finalitat establir un sistema d’informació per conèixer i per analitzar la realitat i les necessitats psicosocials i econòmiques de les persones majors de l’illa, per tal de poder orientar i formular propostes de millora a les diferents administracions i entitats que ofereixen atenció i suport a aquest col·lectiu de persones.